Mechanizmus účinku proteínových tyčiniek

Na tvorbu svalovej bielkoviny sú potrebné všetky esenciálne aminokyseliny v určitom vzájomnom pomere. Ak je jedna aminokyselina v nedostatku tzv. limitujúca aminokyselina, tak ostatné aminokyseliny sa využijú len do tej miery, v akej je v bielkovine obsiahnutá limitujúca aminokyselina. Zvyšok ostatných nevyužitých aminokyselín sa vylúči z organizmu

ako nepotrebný. Tak isto je to aj pri nadmernom príjme aminokyselín .Okrem toho, že takto sa plytvá bielkovinovými zdrojmi, tak pri rozklade aminokyselín v organizme a následnom vylúčením dusíka sa zaťažuje pečeň a obličky. Preto je potrebné dodávať aminokyseliny do organizmu vo vyváženom pomere.

Čim je vyjadrená kvalita proteínov?

Kvalita proteínov je charakterizovaná koeficientom DIAAS, ktorý vyjadruje využitie aminokyselín v organizme. Vypočíta sa na základe obsahu aminokyselín v bielkovine a ich stráviteľnosti v organizme – skutočne strávených aminokyselín. Proteínová tyčina by mala obsahovať zmes proteínov na základe vypočítaného koeficientu DIAAS, tak aby obsahovala optimálny pomer skutočne stráviteľných aminokyselín v organizme. Aminokyseliny sa musia organizmom optimálne využiť, bez toho aby dochádzalo k vylučovaniu nestráveného dusíka z nadbytku nevyužitých aminokyselín.

To znamená že presne vybilancovaný obsah aminokyselín podľa požiadaviek organizmu dáva predpoklady na optimálne využitie aminokyselín v organizme na tvorbu bielkovín.

Zdroje

FAO (2013) Dietary protein quality evaluation in human ntrition. Report of an FAO Expert Consultation, FAO Food and Nutrition Paper No. 92. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.

WHO (2007) Protein and amino acid requirements in human nutrition. Report of a Joint FAO/WHO/UNU Expert Consultation, WHO Technical Report Series No. 935, World Health Organization, Geneva.
Back to Blog