O nás

TEKMAR predstavuje súlad moderného, aktívneho spôsobu života a zdravej výživy. Každý produkt spojený s logom TEKMAR prináša kvalitu, inovatívnosť a originalitu. Je výsledkom vízie priniesť spotrebiteľovi komplex benefitov a zároveň výrobok bohatý svojim obsahom a chuťou. Mnohé z nich sa stali, na základe nezávislých hodnotiteľov top produktami v segmente.

Vieme ako vyrobiť najlepšiu tyčinku a chceme ju svojim klientom ponúknuť s úctou a pokorou.

S cieľom využitia poznatkov vedy a výskumu sme vytvorili excelentné Centrum zdravia, pre vývoj najmä funkčných potravín. Na vývoji nových typov tyčiniek sa tak podieľa tím kvalifikovaných pracovníkov v spolupráci s prizvanými odborníkmi z rôznych oblastí vedy a výskumu. Výsledkom tejto spolupráce je uvedenie nových tyčiniek pre retailové distribučné kanály i segmet lekární a drogérií, športovej výživy, gastra a horeca. Pod názvom GreenLine vzniká postupne rada inovatívnych výrobkov s pridanou hodnotou. Technologický vývoj nových receptúr müsli tyčiniek so živými probiotickými kultúrami, vybilancovaných proteínových tyčiniek a sypkých zmesí s využitím plnohodnotných rastlinných surovinových zdrojov, vznikol na základe širokej spolupráce našich odborníkov, vedcov a dodávateľov. V úzkej spolupráci s vedeckými partnermi kontinuálne vyvíjame originálne výrobky s obsahom nutrične významných látok, ktoré sa vďaka svojej vysokej kvalite, vyváženosti a širokej škále príchutí stávajú neoddeliteľnou súčasťou dňa aktívnych ľudí.

TEKMAR viac ako 20 rokov ponúka produkty v súlade s trendom zdravého životného štýlu a zdravej výživy každému, kto chce viac a každému kto potrebuje viac.

POZNÁME RECEPT NA NAJLEPŠIE TYČINKY