TEKMAR

TEKMAR predstavuje súlad moderného, aktívneho spôsobu života a zdravej výživy. Každý produkt spojený s logom TEKMAR prináša kvalitu, inovatívnosť a originalitu. Je výsledkom vízie priniesť spotrebiteľovi komplex benefitov a zároveň výrobok bohatý svojim obsahom a chuťou. Mnohé z nich sa stali, na základe nezávislých hodnotiteľov top produktami v segmente.

Už 25 rokov vyrábame produkty v duchu trendov zdravého životného štýlu a zdravej výživy. Pre každého, kto chce viac a pre každého, kto potrebuje viac.

V úzkej spolupráci s vedeckými partnermi neustále vyvíjame originálne produkty s obsahom nutrične dôležitých látok, ktoré sa vďaka vysokej kvalite, vyváženosti a širokej škále chutí stávajú neoddeliteľnou súčasťou aktívneho života. Poznáme recept na výrobu tej najlepšej tyčinky a chceme ho našim zákazníkom ponúkať s rešpektom a pokorou. Všetko v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti a ochrany životného prostredia.

Sme výrobná spoločnosť pôsobiaca v potravinárskom priemysle so zameraním na trvalo udržateľný rozvoj, výrobu a distribúciu lifestylových funkčných potravín prostredníctvom distribútorov, obchodných sietí, nezávislých obchodných partnerov alebo priamo k spotrebiteľom prostredníctvom digitálnych obchodných platforiem.

 

NAŠA HISTÓRIA

TEKMAR je príbeh o vášni, odhodlaní a raste. To nás posunulo od troch zakladateľov a dobrého nápadu v roku 1996 k spoločnosti v roku 2023 s viac ako 80 zamestnancami a zákazníkmi na 32 globálnych trhoch.

Od nášho založenia je našou výhodou silné vedecké a výskumné zázemie v oblasti výživy a výroby potravín. Vyplýva to zo vzdelania a odborných skúseností nášho zakladateľa a celého vedeckého tímu TEKMAR. Naďalej získavame a aplikujeme naše znalosti v oblasti tvorby receptúr. Takto neustále rozvíjame pridanú hodnotu nášho produktového portfólia a zabezpečujeme plnenie nášho „PREČO“.

Našou hlavnou ambíciou je tvorba a výroba produktov s pridanou hodnotou.

 

VÝSKUM A ROZVOJ

Náš R&D tím monitoruje medzinárodný výskum s cieľom ponúknuť zákazníkom tie najlepšie funkčné potraviny. V spolupráci s našimi produktovými vývojármi identifikujú potenciálne zložky a kombinujú ich do vysoko kvalitných produktov.

Náš produkt je založený na vedeckom základe RESCHERS FOOD INOVATION


NAŠA POLITIKA

TEKMAR vyberá suroviny a prísady na základe dôkazov, ktoré preukazujú ich súlad s našimi štandardmi kvality, ako aj príslušnými regulačnými požiadavkami. Všetkým našim zákazníkom odporúčame vyváženú stravu a dodržiavanie autorizovaných stravovacích odporúčaní. Ak nekonzumujete odporúčané množstvo všetkých skupín potravín, našou dobrou radou je užívanie potravinových doplnkov, ktoré poskytujú široké spektrum vitamínov a minerálov potrebných pre ľudský organizmus. TEKMAR ponúka produkty obsahujúce dôležité živiny.

TEKMAR ponúka produkty s relevantnými štúdiami účinku. Naše oddelenie výskumu a vývoja v spolupráci s nezávislými odbornými orgánmi venuje pozornosť štúdiám nových produktov. Všetky naše vyhlásenia a tvrdenia sú v súlade s nariadeniami EÚ o výživových a zdravotných tvrdeniach. Spojením odborných znalostí výskumného a vývojového tímu s legislatívou EÚ sú dodržané všetky právne a vedecké požiadavky: od nápadu po výrobok, počas výrobného procesu, informácie o balení a marketing hotového výrobku. Výber prísad a materiálov je založený na štandardoch bezpečnosti kvality, kultúre výroby a platných regulačných požiadavkách.

 

UDRŽATEĽNOSŤ

Chceme vytvoriť ziskový rast nášho podnikania udržateľným spôsobom, najmä vývojom produktov, ktoré naši zákazníci skutočne potrebujú a zároveň sú šetrné k životnému prostrediu. Zaviazali sme sa k našej sociálnej zodpovednosti a začali sme našu cestu k zelenému rastu. Naším cieľom je robiť viac a zároveň byť ohľaduplným subjektom k svojmu okoliu. Každý deň kontrolujeme a zlepšujeme naše obchodné procesy.